Chương trình học

Hệ thống chương trình học tại EcoKids
Hệ thống chương trình học tại EcoKids

Giáo dục mầm non là một bộ phận trong hệ thống giáo dục Quốc dân. Căn cứ vào mục tiêu của giáo dục mầm non, trường mầm non Ecokids xây dựng hệ thống chương trình để trẻ có thể phát triển toàn diện thể chất – trí tuệ – nhân cách. 

Đọc thêm
Phương pháp DẠY - HỌC tại Ecokids
Phương pháp DẠY - HỌC tại Ecokids

Mô hình giáo dục tại Hệ thống trường mầm non Ecokids được tư vấn bởi các chuyên gia Nhật Bản, tiếp cận và áp dụng ưu thế của các phương pháp giáo dục mầm non hiện đại Regio Emilia, Monterssori… dựa trên các nguyên tắc sau:

Đọc thêm
Lớp học theo độ tuổi
Lớp học theo độ tuổi

Đọc thêm